در یک نگاه
تعطیلی آبان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
تبریز جنگل ارسباران
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/07/29 ~ 02
ترکمن صحرا خالدنبی
هتل، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1400/07/29 ~ 01
تنگه شیرز تا دره خزینه
هتل، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/07/29 ~ 01
جزیره قشم هرمز هنگام
هتل، هوایی 4 روزه 1400/07/29 ~ 02
جزیره هرمز
خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1400/07/28 ~ 02
جنگل ابر
خانه محلی، اتوبوس VIP 2 روزه 1400/07/29 ~ 30
دهدشت تا ایذه
سفری به تمدن عیلامی 4.5 روزه 1400/07/28 ~ 02
چابهار
هتل، هوایی 4 روزه 1400/07/29 ~ 02
کردستان سنندج مریوان
خانه محلی، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/07/29 ~ 02
کویر کاراکال فهرج میبد
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/07/29 ~ 01

تعطیلی آبان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1400/07/28 ~ 02
سفری به تمدن عیلامی 4.5 روزه 1400/07/28 ~ 02
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد، اجرای اول 2.5 روزه 1400/07/28 ~ 30
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/07/29 ~ 02
هتل، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1400/07/29 ~ 01
هتل، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/07/29 ~ 01
هتل، هوایی 4 روزه 1400/07/29 ~ 02
خانه محلی، اتوبوس VIP 2 روزه 1400/07/29 ~ 30
هتل، هوایی 4 روزه 1400/07/29 ~ 02
خانه محلی، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/07/29 ~ 02
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد، اجرای دوم 2.5 روزه 1400/07/29 ~ 01
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/07/29 ~ 01
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد، اجرای سوم 2.5 روزه 1400/07/30 ~ 02

تقویم تعطیلی آبان

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
24
25
26
27
28
29
30
آبان
2
3
4
5
6
7
اجرای تور تعطیل

تعطیلی آبان

تبریز جنگل ارسباران

از پنج شنبه 1400/07/29 3.5 روزه 2,230,000 تومان

ترکمن صحرا خالدنبی

از پنج شنبه 1400/07/29 2.5 روزه 1,595,000 تومان

تنگه شیرز تا دره خزینه

از پنج شنبه 1400/07/29 2.5 روزه 1,250,000 تومان ظرفیت باقیمانده 5 نفر

جزیره قشم هرمز هنگام

از پنج شنبه 1400/07/29 4 روزه از 1,650,000 تومان + قیمت بلیط رفت و برگشت...

جزیره هرمز

از چهارشنبه 1400/07/28 4.5 روزه 2,250,000 تومان

جنگل ابر

از پنج شنبه 1400/07/29 2 روزه 1,095,000 تومان

دهدشت تا ایذه

از چهارشنبه 1400/07/28 4.5 روزه 2,695,000 تومان ظرفیت باقیمانده فقط 4 ن...

چابهار

از پنج شنبه 1400/07/29 4 روزه از 1,850,000 تومان + هزینه پرواز رفت و برگ...

کردستان سنندج مریوان

از پنج شنبه 1400/07/29 3.5 روزه 1,950,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1400/07/28 2.5 روزه 1,195,000 تومان

کویر مصر

از پنج شنبه 1400/07/29 2.5 روزه 1,195,000 تومان

کویر مصر

از جمعه 1400/07/30 2.5 روزه 1,195,000 تومان

کویر کاراکال فهرج میبد

از پنج شنبه 1400/07/29 2.5 روزه 1,195,000 تومان
Copyright © 2021 arandtour.com All rights reserved.