تورهای خارجی

تورهای خارجی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آرژانتین برزیل پاییز 1402
آرژانتین برزیل پاییز 1402 موجود 13 روزه 1402/07/20 ~ 31
آلمان پاییز 1402
آلمان پاییز 1402 موجود 10 روزه 1402/07/20 ~ 31
اتریش پاییز 1402
اتریش پاییز 1402 موجود 9 روزه 1402/07/21 ~ 31
ازبکستان خرداد 1402
تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز موجود 8 روزه 1402/03/14 ~ 21
اسپانیا پاییز 1402
اسپانیا پاییز 1402 موجود 8 روزه 1402/07/20 ~ 31
انگلیس پاییز 1402
انگلیس پاییز 1402 موجود 8 روزه 1402/07/20 ~ 31
ایتالیا پاییز 1402
ایتالیا پاییز 1402 موجود 9 روزه 1402/07/20 ~ 31
برزیل آمازون پاییز 1402
برزیل آمازون پاییز 1402 موجود 11 روزه 1402/07/21 ~ 31
تاجیکستان خرداد 1402
تاجیکستان خرداد 1402 موجود 8 روزه 1402/03/14 ~ 21
تور فرانسه اسپانیا پاییز 1402
تور فرانسه اسپانیا پاییز 1402 موجود 9 روزه 1402/07/20 ~ 31
تور پرتغال اسپانیا پاییز 1402
تور پرتغال اسپانیا پاییز 1402 موجود 9 روزه 1402/07/20 ~ 31
روسیه تیر 1402 با پرواز ماهان
روسیه خرداد 1402 با پرواز ایرفروت
روسیه خرداد 1402 با پرواز ماهان
روسیه خرداد 1402 با پرواز معراج
روسیه خرداد 1402 با پرواز نوردویند
رومانی بخارست مامایا پاییز 1402
رومانی بخارست مامایا پاییز 1402 موجود 8 روزه 1402/07/20 ~ 31
سریلانکا 16 آذر 1402
سریلانکا 16 آذر 1402 محدود 10 روزه 1402/09/16 ~ 25
سریلانکا 16 شهریور 1402
سریلانکا 16 شهریور 1402 محدود 10 روزه 1402/06/16 ~ 25
سریلانکا 23 شهریور 1402
سریلانکا 23 شهریور 1402 محدود 10 روزه 1402/06/23 ~ 01
سریلانکا آبان 1402
سریلانکا آبان 1402 محدود 10 روزه 1402/08/18 ~ 27
سریلانکا تیر 1402
سریلانکا تیر 1402 محدود 10 روزه 1402/04/08 ~ 17
سریلانکا مرداد 1402
سریلانکا مرداد 1402 محدود 10 روزه 1402/05/05 ~ 14
سوئیس پاییز 1402
سوئیس پاییز 1402 موجود 7 روزه 1402/07/20 ~ 31
شفق قطبی تور مورمانسک شمالگان روسیه
تماشای شفق قطبی موجود 8 روزه 1402/11/14 ~ 21
عمان مسقط پاییز 1402
عمان مسقط پاییز 1402 موجود 9 روزه 1402/07/20 ~ 31
فرانسه پاییز 1402
فرانسه پاییز 1402 موجود 7 روزه 1402/07/20 ~ 31
لبنان پاییز 1402
سفری به مروارید خاورمیانه موجود 8 روزه 1402/07/20 ~ 31
لهستان پاییز 1402
لهستان پاییز 1402 موجود 7 روزه 1402/07/15 ~ 31
ماداگاسکار تابستان 1402
سرزمین عجایب موجود 16 روزه 1402/04/15 ~ 31
مجارستان پاییز 1402
مجارستان پاییز 1402 موجود 10 روزه 1402/07/20 ~ 31
نپال آرزوی کوهنوردان
نپال آرزوی کوهنوردان محدود 10 روزه 1402/03/10 ~ 19
هلند پاییز 1402
سرزمین آسیاب بادی و گل لاله موجود 9 روزه 1402/07/21 ~ 31
چک مهر 1402
چک مهر 1402 موجود 9 روزه 1402/07/20 ~ 01
ژاپن تیر 1402
ژاپن تیر 1402 موجود 10 روزه 1402/04/01 ~ 09
کشتی کروز پاییز 1402
کشتی کروز پاییز 1402 موجود 9 روزه 1402/07/21 ~ 31
کشمیر خرداد 1402
سفر به کشمیر، بهشت روی زمین محدود 9 روزه 1402/03/12 ~ 20
کنیا 15 شهریور 1402 (لوکس)
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/06/15 ~ 21
کنیا 15 شهریور 1402 با (مومباسا)
کنیا 18 مرداد 1402 (لوکس)
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/05/18 ~ 24
کنیا 18 مرداد 1402 با (مومباسا)
کنیا 22 شهریور 1402 (لوکس)
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/06/22 ~ 28
کنیا 22 شهریور 1402 با (مومباسا)
کنیا 29 شهریور 1402 (لوکس)
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/06/29 ~ 04
کنیا 29 شهریور 1402 با (مومباسا)
کنیا 8 شهریور 1402 (لوکس)
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/06/08 ~ 14
کنیا 8 شهریور 1402 با (مومباسا)
کنیا تعطیلات خرداد 1402 (لوکس)
سفر به قلب حیات وحش آفریقا محدود 8 روزه 1402/03/10 ~ 16
کنیا تیر 1402 (لوکس)
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/04/07 ~ 13
کنیا تیر 1402 با (مومباسا)
کنیا خرداد 1402 با (مومباسا)
کنیا مرداد 1402 (لوکس)
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/05/04 ~ 10
کنیا مرداد 1402 با (مومباسا)
گالاپاگوس پاییز 1402
گالاپاگوس پاییز 1402 موجود 11 روزه 1402/07/21 ~ 31
یونان پاییز 1402
یونان پاییز 1402 موجود 6 روزه 1402/07/21 ~ 31

تورهای خارجی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
سفر به قلب حیات وحش آفریقا محدود 8 روزه 1402/03/10 ~ 16
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا محدود 11 روزه 1402/03/10 ~ 20
نپال آرزوی کوهنوردان محدود 10 روزه 1402/03/10 ~ 19
سفر به کشمیر، بهشت روی زمین محدود 9 روزه 1402/03/12 ~ 20
تاجیکستان خرداد 1402 موجود 8 روزه 1402/03/14 ~ 21
تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز موجود 8 روزه 1402/03/14 ~ 21
3 شب مسکو +4 شب سنت پترزبورگ (7 شب و 8 روز) موجود 8 روزه 1402/03/19 ~ 26
3 شب مسکو + 3 سنت پترزبورگ (6 شب و 7 روز) موجود 7 روزه 1402/03/19 ~ 25
4 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ (8 شب و 9 روز) موجود 9 روزه 1402/03/25 ~ 02
3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ (6 شب و 7 روز) موجود 7 روزه 1402/03/26 ~ 02
ژاپن تیر 1402 موجود 10 روزه 1402/04/01 ~ 09
4 شب مسکو + 5 شب سنت پترزبورگ (9 شب و 10 روز) موجود 10 روزه 1402/04/07 ~ 16
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/04/07 ~ 13
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا محدود 11 روزه 1402/04/07 ~ 17
سریلانکا تیر 1402 محدود 10 روزه 1402/04/08 ~ 17
سرزمین عجایب موجود 16 روزه 1402/04/15 ~ 31
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/05/04 ~ 10
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا محدود 11 روزه 1402/05/04 ~ 13
سریلانکا مرداد 1402 محدود 10 روزه 1402/05/05 ~ 14
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا محدود 11 روزه 1402/05/18 ~ 27
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/05/18 ~ 24
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/06/08 ~ 14
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا محدود 11 روزه 1402/06/08 ~ 17
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا محدود 11 روزه 1402/06/15 ~ 24
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/06/15 ~ 21
سریلانکا 16 شهریور 1402 محدود 10 روزه 1402/06/16 ~ 25
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا محدود 11 روزه 1402/06/22 ~ 31
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/06/22 ~ 28
سریلانکا 23 شهریور 1402 محدود 10 روزه 1402/06/23 ~ 01
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا محدود 11 روزه 1402/06/29 ~ 07
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/06/29 ~ 04
لهستان پاییز 1402 موجود 7 روزه 1402/07/15 ~ 31
چک مهر 1402 موجود 9 روزه 1402/07/20 ~ 01
آلمان پاییز 1402 موجود 10 روزه 1402/07/20 ~ 31
سفری به مروارید خاورمیانه موجود 8 روزه 1402/07/20 ~ 31
انگلیس پاییز 1402 موجود 8 روزه 1402/07/20 ~ 31
سوئیس پاییز 1402 موجود 7 روزه 1402/07/20 ~ 31
عمان مسقط پاییز 1402 موجود 9 روزه 1402/07/20 ~ 31
تور پرتغال اسپانیا پاییز 1402 موجود 9 روزه 1402/07/20 ~ 31
تور فرانسه اسپانیا پاییز 1402 موجود 9 روزه 1402/07/20 ~ 31
مجارستان پاییز 1402 موجود 10 روزه 1402/07/20 ~ 31
ایتالیا پاییز 1402 موجود 9 روزه 1402/07/20 ~ 31
اسپانیا پاییز 1402 موجود 8 روزه 1402/07/20 ~ 31
فرانسه پاییز 1402 موجود 7 روزه 1402/07/20 ~ 31
رومانی بخارست مامایا پاییز 1402 موجود 8 روزه 1402/07/20 ~ 31
آرژانتین برزیل پاییز 1402 موجود 13 روزه 1402/07/20 ~ 31
سرزمین آسیاب بادی و گل لاله موجود 9 روزه 1402/07/21 ~ 31
گالاپاگوس پاییز 1402 موجود 11 روزه 1402/07/21 ~ 31
اتریش پاییز 1402 موجود 9 روزه 1402/07/21 ~ 31
کشتی کروز پاییز 1402 موجود 9 روزه 1402/07/21 ~ 31
برزیل آمازون پاییز 1402 موجود 11 روزه 1402/07/21 ~ 31
یونان پاییز 1402 موجود 6 روزه 1402/07/21 ~ 31
سریلانکا آبان 1402 محدود 10 روزه 1402/08/18 ~ 27
سریلانکا 16 آذر 1402 محدود 10 روزه 1402/09/16 ~ 25
تماشای شفق قطبی موجود 8 روزه 1402/11/14 ~ 21

تقویم تورهای خارجی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
تیر
2
3
4
5
6
7
8
9
اجرای تور
تعطیل

تورهای خارجی

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا تعطیلات خرداد 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/03/10
از 43,000,000 تومان + 1,330 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا خرداد 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/03/10
از 42,000,000 تومان + 1,990 دلار

همراه با آرند تور: نپال آرزوی کوهنوردان

سفر 10 روزه از 1402/03/10
از 30,000,000 تومان + 990 دلار

سفر به کشمیر، بهشت روی زمین کشمیر خرداد 1402

سفر 9 روزه از 1402/03/12
از 19,000,000 تومان + 1,140 دلار

همراه با آرند تور: تاجیکستان خرداد 1402

سفر 8 روزه از 1402/03/14
از 18,500,000 تومان + 975 دلار

تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز ازبکستان خرداد 1402

سفر 8 روزه از 1402/03/14
از 1,095 دلار

3 شب مسکو +4 شب سنت پترزبورگ (7 شب و 8 روز) روسیه خرداد 1402 با پرواز معراج

سفر 8 روزه از 1402/03/19
از 29,500,000 تومان + 120 دلار

3 شب مسکو + 3 سنت پترزبورگ (6 شب و 7 روز) روسیه خرداد 1402 با پرواز نوردویند

سفر 7 روزه از 1402/03/19
از 34,990,000 تومان + 120 دلار

4 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ (8 شب و 9 روز) روسیه خرداد 1402 با پرواز ماهان

سفر 9 روزه از 1402/03/25
51,995,000 تومان

3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ (6 شب و 7 روز) روسیه خرداد 1402 با پرواز ایرفروت

سفر 7 روزه از 1402/03/26
از 37,990,000 تومان + 115 دلار

همراه با آرند تور: ژاپن تیر 1402

سفر 10 روزه از 1402/04/01
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

4 شب مسکو + 5 شب سنت پترزبورگ (9 شب و 10 روز) روسیه تیر 1402 با پرواز ماهان

سفر 10 روزه از 1402/04/07
از 1,230 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا تیر 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/04/07
از 42,000,000 تومان + 1,330 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا تیر 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/04/07
از 42,000,000 تومان + 1,990 دلار

همراه با آرند تور: سریلانکا تیر 1402

سفر 10 روزه از 1402/04/08
از 21,000,000 تومان + 990 دلار

سرزمین عجایب ماداگاسکار تابستان 1402

سفر 16 روزه از 1402/04/15
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا مرداد 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/05/04
از 42,000,000 تومان + 1,490 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا مرداد 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/05/04
از 42,000,000 تومان + 2,150 دلار

همراه با آرند تور: سریلانکا مرداد 1402

سفر 10 روزه از 1402/05/05
از 21,000,000 تومان + 990 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا 18 مرداد 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/05/18
از 42,000,000 تومان + 2,150 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا 18 مرداد 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/05/18
از 42,000,000 تومان + 1,490 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا 8 شهریور 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/06/08
از 42,000,000 تومان + 1,490 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا 8 شهریور 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/06/08
از 42,000,000 تومان + 2,150 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا 15 شهریور 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/06/15
از 42,000,000 تومان + 2,150 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا 15 شهریور 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/06/15
از 42,000,000 تومان + 1,490 دلار

همراه با آرند تور: سریلانکا 16 شهریور 1402

سفر 10 روزه از 1402/06/16
از 21,000,000 تومان + 990 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا 22 شهریور 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/06/22
از 42,000,000 تومان + 2,150 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا 22 شهریور 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/06/22
از 42,000,000 تومان + 1,490 دلار

همراه با آرند تور: سریلانکا 23 شهریور 1402

سفر 10 روزه از 1402/06/23
از 21,000,000 تومان + 990 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا 29 شهریور 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/06/29
از 42,000,000 تومان + 2,150 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا 29 شهریور 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/06/29
از 42,000,000 تومان + 1,490 دلار

همراه با آرند تور: لهستان پاییز 1402

سفر 7 روزه از 1402/07/15
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: چک مهر 1402

سفر 9 روزه از 1402/07/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: آلمان پاییز 1402

سفر 10 روزه از 1402/07/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

سفری به مروارید خاورمیانه لبنان پاییز 1402

سفر 8 روزه از 1402/07/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: انگلیس پاییز 1402

سفر 8 روزه از 1402/07/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: سوئیس پاییز 1402

سفر 7 روزه از 1402/07/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: عمان مسقط پاییز 1402

سفر 9 روزه از 1402/07/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: تور پرتغال اسپانیا پاییز 1402

سفر 9 روزه از 1402/07/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: تور فرانسه اسپانیا پاییز 1402

سفر 9 روزه از 1402/07/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: مجارستان پاییز 1402

سفر 10 روزه از 1402/07/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: ایتالیا پاییز 1402

سفر 9 روزه از 1402/07/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: اسپانیا پاییز 1402

سفر 8 روزه از 1402/07/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: فرانسه پاییز 1402

سفر 7 روزه از 1402/07/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: رومانی بخارست مامایا پاییز 1402

سفر 8 روزه از 1402/07/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: آرژانتین برزیل پاییز 1402

سفر 13 روزه از 1402/07/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

سرزمین آسیاب بادی و گل لاله هلند پاییز 1402

سفر 9 روزه از 1402/07/21
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: گالاپاگوس پاییز 1402

سفر 11 روزه از 1402/07/21
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: اتریش پاییز 1402

سفر 9 روزه از 1402/07/21
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: کشتی کروز پاییز 1402

سفر 9 روزه از 1402/07/21
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: برزیل آمازون پاییز 1402

سفر 11 روزه از 1402/07/21
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: یونان پاییز 1402

سفر 6 روزه از 1402/07/21
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: سریلانکا آبان 1402

سفر 10 روزه از 1402/08/18
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: سریلانکا 16 آذر 1402

سفر 10 روزه از 1402/09/16
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

تماشای شفق قطبی شفق قطبی تور مورمانسک شمالگان روسیه

سفر 8 روزه از 1402/11/14
از 9,950,000 تومان + 1,425 دلار
مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!