تورهای خارجی

تورهای خارجی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آرژانتین برزیل بهمن 1401
آرژانتین برزیل بهمن 1401 موجود 13 روزه 1401/11/27 ~ 09
آفریقای جنوبی بهمن 1401
آفریقای جنوبی بهمن 1401 محدود 11 روزه 1401/11/12 ~ 22
اتیوپی حبشه اسفند 1401
اتیوپی حبشه اسفند 1401 موجود 10 روزه 1401/12/05 ~ 12
ازبکستان نوروز 1402
تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز موجود 8 روزه 1402/01/06 ~ 13
ایسلند زمستان 1401
بلژیک سوئیس فرانسه زمستان 1401
بلژیک سوئیس فرانسه زمستان 1401 موجود 8 روزه 1401/12/05 ~ 12
تاجیکستان نوروز 1402
تاجیکستان نوروز 1402 موجود 8 روزه 1401/12/28 ~ 06
تانزانیا تور زنگبار اسفند 1401
تانزانیا، بهشت عکاسان دنیا موجود 10 روزه 1401/12/05 ~ 12
سریلانکا نوروز 1402
سریلانکا نوروز 1402 موجود 10 روزه 1401/12/28 ~ 08
سوئیس زمستان 1401
سوئیس زمستان 1401 موجود 5 روزه 1401/12/05 ~ 12
شفق قطبی تور مورمانسک شمالگان روسیه
تماشای شفق قطبی موجود 8 روزه 1401/11/14 ~ 21
شیلی زمستان 1401
شیلی زمستان 1401 موجود 14 روزه 1401/12/05 ~ 12
قرقیزستان زمستان 1401
قرقیزستان زمستان 1401 موجود 9 روزه 1401/12/05 ~ 12
لائوس کامبوج ویتنام زمستان 1401
سفر به ایندو چاینا موجود 12 روزه 1401/12/05 ~ 12
لبنان بهار 1402
سفری به مروارید خاورمیانه موجود 8 روزه 1402/01/20 ~ 28
مراکش زمستان 1401
مراکش زمستان 1401 موجود 8 روزه 1401/12/05 ~ 12
مراکش کازابلانکا
مراکش کازابلانکا موجود 8 روزه 1401/12/05 ~ 12
مغولستان زمستان 1401
مغولستان زمستان 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12
مکزیک کوبا زمستان 1401
مکزیک کوبا زمستان 1401 موجود 14 روزه 1401/12/05 ~ 12
پرو زمستان 1401
پرو زمستان 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12
ژاپن توکیو یوکوهاما کیوتو زمستان 1401
ژاپن زمستان 1401
ژاپن زمستان 1401 موجود 10 روزه 1401/12/05 ~ 12
کانادا زمستان 1401
کانادا زمستان 1401 موجود 15 روزه 1401/12/05 ~ 12
کشمیر اسفند 1401
سفر به کشمیر، بهشت روی زمین موجود 9 روزه 1401/12/05 ~ 12
کنیا بهمن 1401 (لوکس)
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1401/11/12 ~ 19
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1401/11/19 ~ 26
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1401/11/26 ~ 03
کنیا بهمن 1401 با (مومباسا)
کنیا نوروز 1402 (لوکس)
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1401/12/28 ~ 05
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/01 ~ 07
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/05 ~ 11
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/07 ~ 13
کوبا زمستان 1401
کوبا زمستان 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12
گالاپاگوس زمستان 1401
گالاپاگوس زمستان 1401 موجود 11 روزه 1401/11/10 ~ 21
یونان پاییز 1401
یونان پاییز 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12

تورهای خارجی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
گالاپاگوس زمستان 1401 موجود 11 روزه 1401/11/10 ~ 21
آفریقای جنوبی بهمن 1401 محدود 11 روزه 1401/11/12 ~ 22
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1401/11/12 ~ 22
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1401/11/12 ~ 19
تماشای شفق قطبی موجود 8 روزه 1401/11/14 ~ 21
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1401/11/19 ~ 29
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1401/11/19 ~ 26
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1401/11/26 ~ 06
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1401/11/26 ~ 03
آرژانتین برزیل بهمن 1401 موجود 13 روزه 1401/11/27 ~ 09
اتیوپی حبشه اسفند 1401 موجود 10 روزه 1401/12/05 ~ 12
کوبا زمستان 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12
سرزمین آبشار و یخچال ها سفری به بکرترین طبیعت جهان موجود 8 روزه 1401/12/05 ~ 12
قرقیزستان زمستان 1401 موجود 9 روزه 1401/12/05 ~ 12
کانادا زمستان 1401 موجود 15 روزه 1401/12/05 ~ 12
بلژیک سوئیس فرانسه زمستان 1401 موجود 8 روزه 1401/12/05 ~ 12
شیلی زمستان 1401 موجود 14 روزه 1401/12/05 ~ 12
پرو زمستان 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12
سوئیس زمستان 1401 موجود 5 روزه 1401/12/05 ~ 12
ژاپن توکیو یوکوهاما کیوتو زمستان 1401 موجود 10 روزه 1401/12/05 ~ 12
ژاپن زمستان 1401 موجود 10 روزه 1401/12/05 ~ 12
مراکش کازابلانکا موجود 8 روزه 1401/12/05 ~ 12
سفر به ایندو چاینا موجود 12 روزه 1401/12/05 ~ 12
مراکش زمستان 1401 موجود 8 روزه 1401/12/05 ~ 12
مغولستان زمستان 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12
سفر به کشمیر، بهشت روی زمین موجود 9 روزه 1401/12/05 ~ 12
تانزانیا، بهشت عکاسان دنیا موجود 10 روزه 1401/12/05 ~ 12
مکزیک کوبا زمستان 1401 موجود 14 روزه 1401/12/05 ~ 12
یونان پاییز 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1401/12/28 ~ 08
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1401/12/28 ~ 05
تاجیکستان نوروز 1402 موجود 8 روزه 1401/12/28 ~ 06
سریلانکا نوروز 1402 موجود 10 روزه 1401/12/28 ~ 08
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1402/01/01 ~ 10
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/01 ~ 07
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا (لیدر انگلیسی) موجود 11 روزه 1402/01/03 ~ 12
سفر به قلب حیات وحش آفریقا (لیدر انگلیسی) موجود 8 روزه 1402/01/03 ~ 09
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1402/01/05 ~ 14
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/05 ~ 11
تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز موجود 8 روزه 1402/01/06 ~ 13
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1402/01/07 ~ 16
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/07 ~ 13
سفری به مروارید خاورمیانه موجود 8 روزه 1402/01/20 ~ 28

تقویم تورهای خارجی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
اسفند
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
اجرای تور
تعطیل

تورهای خارجی

همراه با آرند تور: گالاپاگوس زمستان 1401

سفر 11 روزه از 1401/11/10
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: آفریقای جنوبی بهمن 1401

سفر 11 روزه از 1401/11/12
از 2,550 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا بهمن 1401 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1401/11/12
از 29,000,000 تومان + 1,990 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا بهمن 1401 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1401/11/12
از 29,000,000 تومان + 1,330 دلار

تماشای شفق قطبی شفق قطبی تور مورمانسک شمالگان روسیه

سفر 8 روزه از 1401/11/14
از 9,950,000 تومان + 1,425 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا بهمن 1401 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1401/11/19
از 29,000,000 تومان + 1,990 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا بهمن 1401 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1401/11/19
از 29,000,000 تومان + 1,330 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا بهمن 1401 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1401/11/26
از 29,000,000 تومان + 1,990 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا بهمن 1401 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1401/11/26
از 29,000,000 تومان + 1,330 دلار

همراه با آرند تور: آرژانتین برزیل بهمن 1401

سفر 13 روزه از 1401/11/27
از 4,960 دلار

همراه با آرند تور: اتیوپی حبشه اسفند 1401

سفر 10 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: کوبا زمستان 1401

سفر 11 روزه از 1401/12/05
2,690 یورو

سرزمین آبشار و یخچال ها سفری به بکرترین طبیعت جهان ایسلند زمستان 1401

سفر 8 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: قرقیزستان زمستان 1401

سفر 9 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: کانادا زمستان 1401

سفر 15 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: بلژیک سوئیس فرانسه زمستان 1401

سفر 8 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: شیلی زمستان 1401

سفر 14 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: پرو زمستان 1401

سفر 11 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: سوئیس زمستان 1401

سفر 5 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: ژاپن توکیو یوکوهاما کیوتو زمستان 1401

سفر 10 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: ژاپن زمستان 1401

سفر 10 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: مراکش کازابلانکا

سفر 8 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

سفر به ایندو چاینا لائوس کامبوج ویتنام زمستان 1401

سفر 12 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: مراکش زمستان 1401

سفر 8 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: مغولستان زمستان 1401

سفر 11 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

سفر به کشمیر، بهشت روی زمین کشمیر اسفند 1401

سفر 9 روزه از 1401/12/05
از 14,800,000 تومان + 950 دلار

تانزانیا، بهشت عکاسان دنیا تانزانیا تور زنگبار اسفند 1401

سفر 10 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: مکزیک کوبا زمستان 1401

سفر 14 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: یونان پاییز 1401

سفر 11 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا نوروز 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1401/12/28
از 32,000,000 تومان + 1,990 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا نوروز 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1401/12/28
از 35,000,000 تومان + 1,330 دلار

همراه با آرند تور: تاجیکستان نوروز 1402

سفر 8 روزه از 1401/12/28
از 975 دلار

همراه با آرند تور: سریلانکا نوروز 1402

سفر 10 روزه از 1401/12/28
از 31,500,000 تومان + 1,050 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا نوروز 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/01/01
از 33,500,000 تومان + 1,990 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا نوروز 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/01/01
از 33,500,000 تومان + 1,330 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا (لیدر انگلیسی) کنیا نوروز 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/01/03
از 35,000,000 تومان + 1,840 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا (لیدر انگلیسی) کنیا نوروز 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/01/03
از 35,000,000 تومان + 1,180 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا نوروز 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/01/05
از 32,000,000 تومان + 1,990 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا نوروز 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/01/05
از 35,000,000 تومان + 1,330 دلار

تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز ازبکستان نوروز 1402

سفر 8 روزه از 1402/01/06
از 1,095 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا نوروز 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/01/07
از 32,000,000 تومان + 1,990 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا نوروز 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/01/07
از 35,000,000 تومان + 1,330 دلار

سفری به مروارید خاورمیانه لبنان بهار 1402

سفر 8 روزه از 1402/01/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!