برنامه‌های خاص

تورهای خارجی عید فطر
برنامه‌های خاص: تورهای خارجی عید فطر در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آرژانتین برزیل اردیبهشت 1402
آرژانتین برزیل اردیبهشت 1402 موجود 13 روزه 1402/02/01 ~ 13
انگلیس اردیبهشت 1402
انگلیس اردیبهشت 1402 موجود 8 روزه 1402/02/01 ~ 08
برزیل آمازون اردیبهشت 1402
برزیل آمازون اردیبهشت 1402 موجود 11 روزه 1402/02/01 ~ 11
ترکیبی تاجیکستان ازبکستان اردیبهشت 1402
رومانی بخارست مامایا اردیبهشت 1402
رومانی بخارست مامایا اردیبهشت 1402 موجود 8 روزه 1402/02/01 ~ 08
سریلانکا اردیبهشت 1402
سریلانکا اردیبهشت 1402 موجود 10 روزه 1402/01/31 ~ 08
عمان مسقط اردیبهشت 1402
عمان مسقط اردیبهشت 1402 موجود 9 روزه 1402/02/01 ~ 09
ماداگاسکار اردیبهشت 1402
سرزمین عجایب موجود 16 روزه 1402/02/01 ~ 16
کشتی کروز اردیبهشت 1402
کشتی کروز اردیبهشت 1402 موجود 9 روزه 1402/02/01 ~ 09
کشمیر اردیبهشت 1402
سفر به کشمیر، بهشت روی زمین موجود 9 روزه 1402/01/29 ~ 06
کنیا اوگاندا نوروز 1402
کنیا عید فطر 1402 (لوکس)
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/22 ~ 28
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/30 ~ 05
گالاپاگوس اردیبهشت 1402
گالاپاگوس اردیبهشت 1402 موجود 11 روزه 1402/02/01 ~ 11

برنامه‌های خاص: تورهای خارجی عید فطر در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/22 ~ 28
سفر به قلب حیات وحش و مروارید آفریقا موجود 16 روزه 1402/01/22 ~ 06
سفر به کشمیر، بهشت روی زمین موجود 9 روزه 1402/01/29 ~ 06
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/30 ~ 05
آنکارا،کاپادوکیه، قونیه،دنیزلی، پاموکاله، کوش آداسی، آلاچاتی، ازمیر موجود 7 روزه 1402/01/30 ~ 05
سریلانکا اردیبهشت 1402 موجود 10 روزه 1402/01/31 ~ 08
ترکیبی تاجیکستان ازبکستان اردیبهشت 1402 موجود 8 روزه 1402/01/31 ~ 07
گالاپاگوس اردیبهشت 1402 موجود 11 روزه 1402/02/01 ~ 11
انگلیس اردیبهشت 1402 موجود 8 روزه 1402/02/01 ~ 08
عمان مسقط اردیبهشت 1402 موجود 9 روزه 1402/02/01 ~ 09
کشتی کروز اردیبهشت 1402 موجود 9 روزه 1402/02/01 ~ 09
سرزمین عجایب موجود 16 روزه 1402/02/01 ~ 16
رومانی بخارست مامایا اردیبهشت 1402 موجود 8 روزه 1402/02/01 ~ 08
آرژانتین برزیل اردیبهشت 1402 موجود 13 روزه 1402/02/01 ~ 13
برزیل آمازون اردیبهشت 1402 موجود 11 روزه 1402/02/01 ~ 11

تقویم برنامه‌های خاص: تورهای خارجی عید فطر
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
اجرای تور
تعطیل

برنامه‌های خاص: تورهای خارجی عید فطر

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا عید فطر 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/01/22
از 35,000,000 تومان + 1,330 دلار

سفر به قلب حیات وحش و مروارید آفریقا کنیا اوگاندا نوروز 1402

سفر 16 روزه از 1402/01/22
از 33,000,000 تومان + 2,890 دلار

سفر به کشمیر، بهشت روی زمین کشمیر اردیبهشت 1402

سفر 9 روزه از 1402/01/29
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا عید فطر 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/01/30
از 35,000,000 تومان + 1,330 دلار

آنکارا،کاپادوکیه، قونیه،دنیزلی، پاموکاله، کوش آداسی، آلاچاتی، ازمیر دور ترکیه اردیبهشت 1402

سفر 7 روزه از 1402/01/30
از 710 دلار

همراه با آرند تور: سریلانکا اردیبهشت 1402

سفر 10 روزه از 1402/01/31
از 29,000,000 تومان + 1,050 دلار

همراه با آرند تور: ترکیبی تاجیکستان ازبکستان اردیبهشت 1402

سفر 8 روزه از 1402/01/31
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: گالاپاگوس اردیبهشت 1402

سفر 11 روزه از 1402/02/01
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: انگلیس اردیبهشت 1402

سفر 8 روزه از 1402/02/01
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: عمان مسقط اردیبهشت 1402

سفر 9 روزه از 1402/02/01
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: کشتی کروز اردیبهشت 1402

سفر 9 روزه از 1402/02/01
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

سرزمین عجایب ماداگاسکار اردیبهشت 1402

سفر 16 روزه از 1402/02/01
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: رومانی بخارست مامایا اردیبهشت 1402

سفر 8 روزه از 1402/02/01
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: آرژانتین برزیل اردیبهشت 1402

سفر 13 روزه از 1402/02/01
از 4,960 دلار

همراه با آرند تور: برزیل آمازون اردیبهشت 1402

سفر 11 روزه از 1402/02/01
2,700 دلار
مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!